Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Informačný portál o školách v SR

Vážení rodičia,  zverejňujeme list p. ministra školstva Eugena Jurzycu, v ktorom informuje o novom informačnom portáli o školách v SR:

Dovoľujem  si  Vás informovať o portáli http://mapaskol.iedu.sk, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 6. marca.

Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a rodičom ponúka informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť, kam ísť študovať a samotným školám vytvára konkurenčnejšie prostredie, čím ich motivuje k zvyšovaniu kvality. Rodičia budú môcť vstúpiť do kvalifikovanej debaty s vedením školy, napríklad cez Radu školy.

Okrem dostupných informácií o jednotlivých školách je na portáli možné zistiť napríklad výsledky v Testovaní 9 a porovnanie s celoslovenským priemerom. Na základe sprístupnených informácií a ich porovnania si rodičia budú vedieť vybrať školu aj podľa typu, zriaďovateľa či počtu žiakov, ale aj lokality či vzdialenosti od bydliska.

 V krajinách s úspešnými vzdelávacími systémami sú zverejňované relevantné informácie o uplatniteľnosti absolventov v praxi, o kvalite ich vzdelania, o odbornosti pedagógov škôl v oveľa väčšej miere než na Slovensku. Málo objektívnych informácií o školách vytvára tzv. „informačnú nerovnosť“, ktorá neumožňuje v dostatočnej miere dosahovať vyššiu kvalitu vzdelávania.

 Informačná nerovnosť vo všeobecnosti nastáva, ak jedna strana trhu kvalitu pozná (napríklad pedagógovia či vedenie škôl) a druhá nie (napríklad uchádzači o štúdium alebo rodičia). V takom prípade súťaž medzi školami nedokáže zabezpečiť optimálnu úroveň kvality.

 Ak v školstve nedokáže uchádzač alebo študent rozoznať kvalitu a podľa nej sa rozhodovať, potom pre školy neexistuje dostatočná motivácia poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelanie a horšie školy tak nemusia byť vytláčané zo súťaže tými lepšími. Za tento ekonomický koncept získal v roku 2001 americký ekonóm George Akerlof Nobelovu cenu (zdieľanú spolu so Spencom a Stiglitzom).

 

Budem rád, ak o portáli mapaskol.iedu.sk budete informovať učiteľov Vašej školy, ako aj žiakov a rodičov.

Portál mapaskol.iedu.sk zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a po technickej stránke ho spravuje a Vaše prípadné otázky rád zodpovie Ústav informácií a prognóz školstva (kontaktná adresa: admin_mapy@svslm.sk).

Verím, že portál bude prínosom pri skvalitňovaní Vašej práce.

S pozdravom

Eugen Jurzyca                                                                          

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria